دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آبان 1393، صفحه 5-175 

مقاله پژوهشی

هنر دینی از منظر علامه جوادی آملی

صفحه 5-25

حمید رضا خادمی؛ سید مسعود مسعودیان


تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری

صفحه 57-78

مریم ملکوتی خواه؛ محمد تقی چاوشی؛ زهرا خزاعی


شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره

صفحه 79-110

محمد مهدی علیمردی؛ محمد روحانی؛ طیبه نوحی


جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک

صفحه 133-151

نازنین زهرا بیگدلی؛ ابراهیم موسوی؛ حامد شیواپور


ترویجی

کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی

صفحه 152-168

ترجمه

نویسنده: راندولف ت. دیبل؛ مترجم: مهدی صدفی