آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 350,860
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 196,214
تعداد مقالات پذیرفته شده 140
درصد پذیرش 15
زمان پذیرش (روز) acceptDate
شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 40، اسفند 1401، صفحه 1-200 

تبیین وحدت وجود در اندیشه حکیم سهروردی

صفحه 69-90

سمیه ضیاء علی نسب پور؛ محمد ملکی؛ میثم زنجیرزن حسینی


علم حضوری، معیار بداهت گزاره‌های بدیهی از نگاه صدرا و دکارت

صفحه 91-122

علی کرباسی زاده؛ مهدی دهباشی؛ سید محمد داود علوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان