کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تا چه اندازه نظریۀ شناخت سهروردی، نظریه‌ای سینوی است؟

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 151-174

سعید انواری؛ مهدی امین رضوی


بررسی تمایز هستی‌شناسی یونانی و اسلامی؛ در بسترِ فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 87-110

سعیده امینی؛ حامد ناجی اصفهانی


ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 63-92

آصف احسانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی


بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت

دوره 3، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 143-160

سید صدرالدین طاهری؛ مریم حسن‌پور