موضوعات = حکمت
تعداد مقالات: 4
1. استدلال ابن‎سینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کائنات

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 153-172

یارعلی کرد فیروزجایی


2. بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-100

علی قدردان قراملکی


4. تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله جوادی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-68

محمد داود مدقق؛ حسین شرف الدین