تاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی و فعالیت‌ اجتماعی از نظرگاه امامیه و وهابیت با محوریت اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی و بن‌باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه قم

2 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

تفاوت جنسیتی،نوع انسان را به دو صنف بزرگ زن و مرد، تصنیف میکند.باوجودتمام اختلاف‌ها، زن و مرددرذیل نوعی واحد قرارمی‌گیرند،با این حال، اختلاف‌های وابسته به جنسیت، نگاه های متفاوتی را نسبت به فعلیت انسانی زن و فعالیت های اجتماعی او سبب شده. برخی، مرد بودن را نوعی کمال انسانی برشمرده و معتقدند زن به دلیل نوع خلقت و جنسیتش نمی تواند انسانی کامل به شمار رود و فعالیت اجتماعی او تنها مانعی درمقابل تعالی مرد است. در مقابل، اندیشمندان اسلامی معتقدند که ملاک در ارزش انسانی، تقواست و زن و مرد هر دو می توانند به کمالات انسانی دست یابند و اجتماع نیز به حضور زن، نیازمند است. هردواندیشه درمعرفت اسلامی، دارای نمایندگانی است؛اماآنچه ضرورت دارد، مشخص شدن نگاه اصیل اسلامی است و این مهم جز با عرضه این دو دیدگاه بر آیات و سنت ممکن نخواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی و فعالیت‌ اجتماعی از نظرگاه امامیه و وهابیت با محوریت اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی و بن‌باز است که با روش تطبیق و تحلیل به نگارش درآمده است. براین اساس، بن باز دروهابیت ازجمله کسانی است که با اعتقاد به نقص عقل و ایمان زن،فعلیت انسانی اورا بی‌پاسخ قرار داده و به بهانه اختلاط، اوراازحضوردراجتماع بازمی‌دارد.درمقابل، آیت‌الله جوادی،مهم‌ترین بعد انسان را روح می‌داند که جنسیت درآن معنا ندارد و زن و مردبا تقوا پیشگی می‌توانند مراحل فعلیت خودرابدون هرگونه تبعیض،پشت سرگذارند.فعالیت اجتماعی نیز برای زن، بارعایت حدوداسلامی،جایز و در برخی موارد،ضروری است. این نگاه، افزون برمطابقت با عقل،برگرفته ازآیات قرآن و روایات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Gender Difference on Human Activity and Social Activity from the Perspective of Imamiyya and Wahhabism with the Focus on the Thoughts of Ayatollah Javadi Amoli and Benbaz

نویسندگان [English]

 • fatemeh raoofytabar 1
 • mahdy farmanian 2
1 professor
2 Department manager and faculty member of the University of Religions and Religions
چکیده [English]

Gender differences classify the human race into two major classes, men and women. all the differences, men and women fall under the same category. Caused. Some consider being a man as a kind of human perfection and believe that a woman can not be considered a perfect human being due to her type of creation and gender, and her social activity is the only obstacle to the transcendence of man. In contrast, Islamic thinkers believe that the criterion in human value, piety, and both men and women can achieve human perfection, and society needs the presence of women. Both ideas have representatives in Islamic knowledge, but what is necessary is to determine the original Islamic view, and this will not be possible except by presenting these two views on verses and traditions. The purpose of this study is to investigate the effect of gender differences on human actuality and social activity from the perspective of Imamism and Wahhabism with the focus on the ideas of Ayatollah Javadi and Bonbaz, which has been written by the method of adaptation and analysis. Accordingly, Ibn Baz in Wahhabism is one of those who, believing in the lack of intellect and faith of women, make human actuality unresponsive and deter it from the presence of society under the pretext of mixing. Pious men and women can go through the stages of self-actualization without any discrimination. Social activity is also permissible for women, in accordance with Islamic limits, and in some cases, it is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender differences
 • women
 • Ayatollah Javadi Amoli
 • Ibn Baz
 • Imamiyya
 • Wahhabism
 1. 1.‌ قرآن کریم.

  1. بخاری، ابی‌عبدالله (1427)، جامع ‌المسند ‌الصحیح ‌المختصر ‌من ‌امور ‌رسول‌الله ‎و‌ سنن‌ و ‌ایامه، بیروت، دارالفکر.
  2. بن‌ابی‌طاهر، احمد (بی‌تا)، بلاغات‌النساء، قم، الشری‌ الرضی.
  3. بن باز، عبدالعزیز (بی‌تا)، الاحکام ‌الشرعیه ‌فی ‌الفتاوی ‌النسائیه. اسامه ‌بن‌ عبدالفتاح‌ البطه، بی‌جا، دارالتقوی.

  5.بن‌حمد ‌العباد ‌البدر، عبدالمحسن (1428)، لماذا لاتقود المراه السیاره فی ‌المملکه ‌العربیه‌ السعودیه، ریاض، دارالتوحید.

  1. بن‌عبدالرحمن‌الجریسی، خالد (1432)، فتاوا علماء البلد الحرام، ریاض، مکتبه ‌الملک ‌فهد‌ الوطنیه.
  2. ترمذی، ‌ابی‌عیسی‌محمد (1423)، سنن‌الترمذی‌الجامع‌الصحیح، لبنان، دارالمعرفه.
  3. جوادی‌آملی، عبدالله (1391)، ادب‌فنای‌مقربان، قم، نشر اسراء.
  4. ــــــــــــــــــ (1398)، ادب‌قضا در اسلام، قم، نشر اسراء.
  5. ــــــــــــــــــ (1395)، تفسیر انسان به انسان، قم، نشر اسراء.
  6. ــــــــــــــــــ (1396)، تفسیر تسنیم، قم، نشر اسراء.
  7. ــــــــــــــــــ (1393)، تفسیر تسنیم، قم، نشر اسراء.
  8. ــــــــــــــــــ (1394)، حیاتحقیقیانسان در قرآن، قم، نشر اسراء.
  9. ــــــــــــــــــ (1378)، زندر آینه جلال و جمال، قم، نشر اسراء.
  10. ــــــــــــــــــ (1393)، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم، نشر اسراء.
  11. ــــــــــــــــــ (1393)، فلسفه‌حقوق‌بشر، قم، نشر اسراء.
  12. زکی‌یمانی، احمد (1385)، اسلام و زن، ضیاء موسوی، بی‌جا، میثم تمار.
  13. زین‌العابدین‌حماد، سهیله (1424)، المراه‌المسلمه ‌و مواجهه‌تحدیات‌العولمه، ریاض، العبیکان.
  14. الطیار، عبدالله (1432)، مجموع‌ مؤلفات و رسائل و بحوث، ‌ریاض، دارالتدمریه.
  15. العک، خالد (1413)، ‌موسوعه ‌فقه ‌المراه ‌المسلمه ‌من ‌الکتاب‌ والسنه، دمشق، دارالایمان.
  16. مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت، وزاره‌ الثقافه و الارشاد الاسلامی.
  17. المسند، محمد (1414)، فتاوا المراه، ریاض، دارالوطن للنشر.