آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 243
تعداد مشاهده مقاله 310,683
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 170,544
تعداد مقالات پذیرفته شده 104
درصد پذیرش 14
زمان پذیرش (روز) acceptDate
شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 34، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-189 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2383-2916

بانک ها و نمایه نامه ها