آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 245
تعداد مشاهده مقاله 318,491
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 175,643
تعداد مقالات پذیرفته شده 115
درصد پذیرش 15
زمان پذیرش (روز) acceptDate
شماره جاری: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 

مقاله پژوهشی

1. باز شناسی قواعد تأویل قرآن کریم با تأکید بر آراء صدر المتألّهین

صفحه 5-32

سید محمد حسین میردامادی؛ قدرت الله مومنی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها