آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 264
تعداد مشاهده مقاله 341,988
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 191,650
تعداد مقالات پذیرفته شده 134
درصد پذیرش 15
زمان پذیرش (روز) acceptDate
شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 39، شهریور 1401، صفحه 1-200 

مفهوم ‌«راه» در‌ تفاسیر ‌عرفانی پیش ‌از ‌ابن‌عربی

صفحه 85-117

زینب رامه؛ سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محمود شیخ


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان