آمار نشریه
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 252
تعداد مشاهده مقاله 328,282
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 183,471
تعداد مقالات پذیرفته شده 122
درصد پذیرش 15
زمان پذیرش (روز) acceptDate
شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 37، شهریور 1400، صفحه 1-200 

ترویجی

7. پوچی زندگی بدون خدا

صفحه 153-188

هدایت علوی تبار


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها