فلسفه اسلامی در ایران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به گواهی تاریخ، ایران اسلامی همواره مهد حکمت و اندیشه‌ورزی بوده است. حکیمان و عارفان این دیار ـ از فارابی و ابن‌سینا و مولوی تا سهروردی و حیدر آملی و صدرای شیرازی ـ در همه‌جای دنیا به عنوان ستارگان درخشان معرفت و معنویت شناخته شده‌اند. از این رو، از دیرباز طالبان معرفت از اطراف و اکناف عالم، چشم به فرزانگان این دیار دوخته‌اند و آثار اندیشوران ایرانی ـ اسلامی را در شرق و غرب عالم می‌توان ردیابی کرد. اما آیا این افتخار فقط متعلق به گذشته است و به تاریخ پیوسته است؟ یا این چراغ پرفروغ همچنان تابان و درخشان است؟ در پاسخ می‌توان گفت که هرچند گذر روزگاران، گاه موجب نوسان‌هایی در فروغ این چراغ شده است، اما خوشبختانه این شعله مقدس هیچ‌گاه خاموش نشده و تا به امروز همچنان در نورافشانی است. آشنایی با حیات فکری و فلسفی معاصر ایران و پیشگامان آن و معرفی آن به تشنگان حقیقت در داخل و خارج ایران، گامی است سودمند در استمرار این سنت قویم و غنی، و قدمی است ضروری در بهره‌گیری نسل جدید از این میراث گرانسنگ. نوشتار حاضر نگاهی است گذرا به حیات علمی برخی از پیشروان حکمت و معرفت اسلامی در ایران معاصر.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Philosophy in Contemporary Iran

نویسنده [English]

  • Muhammad Fanaie Ishkawari
چکیده [English]

History bears witness to the fact that Islamic Iran was always a cradle for wisdom and philosophical thought. The great sages and mystics of this land—from FÁrÁbÐ to Ibn SÐnÁ, MawlÁnÁ RÙmÐ to SuhrawardÐ, and Sayyid Íaydar ÀmulÐ to MullÁ ÑadrÁ—are known the world over as the torchbearers of knowledge and spirituality. It is no accident that traditionally the seekers of knowledge in all corners of the world would look to the prodigies of Iran for such wisdom; hence traces of the works of these Islamic-Iranian authors can be found in the East and the West. But is this honour a historical phenomena and a thing of the past? Or is this lamp still lit? In response it can be said that while the flame has flickered and has given off light of different intensities, it has never been extinguished and continues to give light even today. An overall awareness of the philosophical life of contemporary Iran—by introducing the leaders of this movement to all seekers of knowledge in and outside of Iran—is beneficial and can only but help in the continuation of this rich tradition. Moreover, it is a necessary step insofar as it provides posterity with access to a most valued heritage. The present study is an overview of the intellectual life of some of the leading figures of Islamic philosophy in contemporary Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Philosophy
  • contemporary philosophy
  • western philosophy
  • Comparative philosophy
  • mysticism
  • Religion
  • wisdom traditions