بازخوانی انتقادی اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر اسماعیل فاروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسئله اسلامی‌سازی دانش، حدود سال 1960 طرح شد و اسماعیل راجی فاروقی از جمله پیشگامان این بحث بوده که آرای وی تاکنون در کانون توجه صاحب‌نظران بوده است. این نوشتار در صدد تبیین، تحلیل، نقد و بررسی دیدگاه‌های وی در این زمینه است. فاروقی همچون برخی دیگر، راه حل عقب‌ماندگی مسلمانان را اصلاح نظام آموزشی و حاکمیت بخشیدن اندیشه و باور اسلامی بر این نظام آموزشی می‌داند. از آنجا که این نظام متکی بر متون، ساختار و مدیریت مناسب آموزشی است، باید اسلامی‌سازی در همه این امور صورت گیرد. راهکار فاروقی در این باره، اصول پنج‌گانه اسلامی حاکم بر علم و نیز مراحل دوازده‌گانه تولید و تدوین متون است. پژوهش حاضر با مروری انتقادی بر ایده‌های پیش‌گفته فاروقی، بر آن است تا مهم‌ترین چالش‌های نظریه وی را بررسی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Islamization of Humanities From Ismail Raji Al-Faruqi’s Point of View

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Miri (Husaini)
چکیده [English]

The concept of “Islamization of knowledge” was introduced in 1960. Al-Faruqi, whose views have constantly drawn serious attention of the experts has been one of the pioneers of this idea. This study seeks to explain, analyze and examine his viewpoints in this field. Like some others, Al-Faruqi holds that the solution to the Muslim backwardness is reforming the educational system and bringing it under the rule of Islamic thoughts and beliefs. As this system is relied upon appropriate texts, structure and appropriate management, Islamization should be carried out in all of them. Al-Faruqi’s solution in this area is the five Islamic principles governing the science as well as the twelve stages of production and composition of texts. Through examination and critique of Al-Faruqi’s aforementioned ideas, this study tries to explore the most challenging aspects of his theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamization of sciences
  • Ismail Raji Al-Faruqi
  • Islamic heritage
  • humanities
  • dualism
  • International Institute of Islamic Thought