مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی کیفیت تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و استخراج اصول و روش‌های تربیت اجتماعی بر پایهٔ آن است. نخست سه مبنای اساسی مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از «غریزهٔ استخدام به عنوان مبنای تشکیل اجتماع»، «اجتناب‌ناپذیری اختلاف در جامعه» و «اهمیت خانواده به عنوان اولین گام در پیدایش جامعه». بر اساس این مبانی، اصول و روش‌های تربیت اجتماعی باید به گونه‌ای تدوین شده باشد که غریزهٔ استخدام را در جهت خدمت به فرد و جامعه به کار گیرد، به رفع اختلافات کمک کند و در حفظ و تقویت روابط خانوادگی توفیق یابد. با بررسی آرای علامه طباطبایی در این زمینه می‌توان به قابلیت آن برای تدوین چنین اصول و روش‌هایی پی برد. از این رو مقالهٔ حاضر با استفاده از روش اسنادی – تحلیلی و بر اساس مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه، به استنتاج اصول و روش‌های تربیت اجتماعی پرداخته است. نتایج به دست آمده، بیان‌گر شدت تأثیرگذاری تربیت اجتماعی، در بهبود روابط اجتماعی و رفع مشکلات جامعه می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Society Formation from the Viewpoint of Allameh Tabtabaei (RH) and its Implications in Social Training

نویسندگان [English]

  • Reza Ali Nowrouzi
  • Monireh Abedi
چکیده [English]

This article aims at investigating the quality of society formation from the viewpoint of Allameh Tabatabaei (RH) and eliciting the principles and methods of social training based on which. Three basic fundamentals have been discussed in this article including “the instinct of employment” as a basis for society formation, “inevitability of discrepancies within the society”, and “the importance of family status” as the first step for society formation. Based on these fundamentals, principles and methods of society training should be formulated in such a way that they can employ the instinct of employment to serve the individual and society, help resolve disputes, and be successful in maintaining and strengthening the relationships within the family. By investigating the Allameh Tabatabei's ideas in this area, we can find out its capability for developing such principles and methods. Therefore, by using an attributive - analytical approach and based on the fundamentals of society formation from the viewpoint of Allameh Tabtabaei (RH), the present article attempts to deduce the principles and methods of society training. The results show the effectiveness of social training in improving social relationships and solving problems of the society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • society formation
  • fundamentals of society formation
  • principles of social training
  • methods of social training