علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با تفکیک «عقلانیت عملی» از «عقلانیت علمی و شناختی» نشان داده می‌شود که عقلانیت شناختی، مربوط به فاعل شناخت و عالم علوم انسانی است که اعتبار خود را از اعتبار عقلانیت پارادایم‌های فلسفهٔ علم می‌گیرد. اما عقلانیت عمل که به «موضوع شناخت» علوم انسانی مربوط است، اعتبار خود را وامدار فلسفه و نظام اخلاقی است. به علاوه وظیفهٔ عقلانیت شناختی در قلمرو علوم انسانی، فهم روشمند رفتارها و کنش‌های آدمی است و از آن جهت که انسان‌ها رفتاری را به عمل می‌آورند که اخلاقاً درست می‌دانند، فرضیات در علوم انسانی ـ که روایتی اولیه دربارهٔ شناخت کنش‌ها و رفتارهای آدمی است ـ دارای ماهیت اخلاقی است؛ چون نشانگر نظام عقلانیت در عمل انسان‌ها است. اما اثبات فرضیات، با روش‌های واقع‌نمایی علمی، امکان‌پذیر است. علوم متعارف انسانی عموماً حاوی نظریاتی است که در صدد شناساندن دستگاه عقلانیت در عمل مردمان جوامع غربی است. بر فرض تأیید چنین دستگاهی، درمی‌یابیم که آن‏ها به فلسفهٔ‌ اخلاق زندگی خود پایبندند. در این مقاله نشان داده می‌شود که عقلانیت اسلامی عمل، یک «عقلانیت فازی» است که می‌تواند رفتار همهٔ انسان‌ها را توضیح دهد. بنابراین، علوم انسانی اسلامی، جهانی‌تر از علوم متعارف انسانی است. یادآور می‌شود که اسلام در این مقاله، برای عقلانیت و علوم انسانی، قیدی شناختی ـ و نه قیدی جامعه‌شناختی و فرهنگی ـ  است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Humanity as an Indicative of Islamic Rationality

نویسندگان [English]

  • Hassan Sobhani
  • Ata'ollah Rafiei Atani
چکیده [English]

In this article we try to separate the concept of “practical rationality” from “cognitive or scientific rationality” to illustrate that this is the cognitive rationality which is connected to the “agent of cognition” and the “humanity's realm” taking its validity from the validity of rationality in paradigms of the philosophy of science. But on the other hand the practical rationality, which is connected to the “cognition” of the humanities, takes its validity from philosophy and ethical system. Furthermore the mission of cognitive rationality in the humanity's realm is the systematic identification of human's behavior and actions, because humans act in a way that they consider ethically true. Hypotheses in the humanities, which are a primary concept on identifying of human's behavior and actions, have the ethical quiddity, because they are indicatives of the system of humans' action rationality. But it is possible to prove the hypotheses by scientific reality-indicative methods. The conventional humanities generally include some hypotheses trying to introduce the practical rationality system of the western communities. Even if that is the case and they have had a system of practical rationality, this means that they are only committed to their own moral code. In this article it will be shown that the “Islamic practical rationality” is a “fuzzy rationality” being able to explain all the human being's behavior. For this reason, the Islamic humanities are more universal than conventional humanities. It should be noted that in this article the Islam's attitude toward rationality and humanities is cognitive approach not sociological and cultural one.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive rationality
  • practical rationality
  • Philosophy of Ethics
  • Islamic rationality
  • Islamic humanities