رویکرد تفهمی در علوم اجتماعی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

فلاسفه اسلامی با قرار دادن علوم انسانی در زمرۀ علوم عملی، ظرفیت شکل‌گیری رویکرد تفهمی را ایجاد نموده‌اند. بر این مبنا فهم و تفسیر کنش بر مبنای قواعد فرهنگی و انگیزه عامل به رسمیت شناخته می‌شود. اما کار دانشمند به همین جا ختم نشده و از رویکردهای تفهمی رایج فراتر می‌رود. بر مبنای فلسفۀ اسلامی، پیامدهای تکوینی کنش که دیگر به حوزه اعتباریات ارتباطی ندارد نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد. همچنین اهداف کنش و شایستگی اعتباریات برای دست‌یابی به این اهداف نیز با روش‌های غیر تفهمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Hermeneutic Approach to the Social Studies from the Viewpoint of the Muslim Philosophers

نویسنده [English]

  • Qasem Ibrahimpoor
چکیده [English]

The Muslim philosophers have created a capacity for the hermeneutic approach to form by categorizing Humanities under the category of Applied Sciences. Accordingly, the understanding and interpretation of action are ratified based on the cultural norms and instrumental motivation. However, a scholar’s job does not end here and goes beyond the realms of common hermeneutic approaches. Thus, based on Islamic philosophy, the existential consequences of action which are no longer affiliated with the domain of idealities will also be explicated in this regard. Moreover, the objectives of the action as well as the suitability of the idealities will also be examined through non-hermeneutic methods in order to achieve such objectives as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutic approach
  • interpretation
  • explication
  • Islamic Philosophy