نقد و بررسی تئوری خطای جی. ال. مکی در فرا اخلاق (بر اساس مبانی آیت الله جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جی. ال. مکی، در کتاب معروف خود در باب فلسفه اخلاق به نام اخلاق: جعل درست و خطادیدگاه شک‌گرایانه‌ای را مطرح می‌کند که براساس آن، از آنجا که احکام و گزاره‌های اخلاقی صدقشان را منوط به عینیت ارزش‌ها و حقایق اخلاقی کرده‌اند، و عینیت این حقایق به دو دلیل عجیب بودن حقایق اخلاقی و نسبیت ارزشهای اخلاقی مورد انکار قرار گرفته است، این احکام کاذب هستند. وی در این کتاب عنوان دیدگاه خودش را نظریه خطا گذاشته است که در این نوشتار در تلاش هستیم با استفاده از مبانی متفکران مسلمان از جمله حضرت استاد آیت الله جوادی آملی (حفظه‌الله) این دیدگاه را به نقد و بررسی بگذاریم. البته روشن است که نزد متفکران مسلمان، حقایق اخلاقی واقعیت‌هایی هستند که با مفاهیم انتزاعی از سنخ معقولات ثانیۀ فلسفی از آنها حکایت می‌شود و وجود این امور در عالم، همانند وجود حقایقی که با مفاهیم انتزاعی قابل تبیین هستند، قابل بیان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of J.L. Mackie’s Error Theory in Meta-ethics Based on Ayatollah JawadiAmoli’s Views

نویسنده [English]

  • Seyed Akbar Hosseini Ghale’ebahman
چکیده [English]

In his renowned book on the philosophy of religion called “Ethics: Inventing Right and Wrong”, J.L. Mackie has presented a skeptical stance. Based on this standpoint, since religious rules and propositions are dependent upon the objectivity of the ethical values and truths, and because these have been repudiated for two main reasons of ‘peculiarity of ethical truths’ and ‘relativity of ethical values’, such ethical rules are regarded as untrue. Mackie has called this standpoint of his as put forward in this book ‘The Error Theory’. This research is an attempt to examine and critique this standpoint based on the views of Muslim scholars including Ayatollah Jawadi Amoli. Clearly, for Muslim scholars, ethical truths are realities that are described using abstract concepts of secondary philosophical intelligibles’ kind. From this perspective, the existence of these issues in the world is explicable the way that the existence of realities of abstract nature is explained.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jawadi Amoli
  • Abstract concepts
  • Secondary philosophical intellegibles
  • Ethical relativity
  • Error Theory
  • J.L. Mackie