حدوث و قدم زمانی عالم (بررسی آرای حکیمان معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، و آیت‌الله مصباح یزدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حدوث و قدم زمانی عالم، از کهن‌ترین مسائل فلسفی است. صدرالمتألهین بر اساس حرکت جوهری وتجدد مداوم عالم، پاسخی جدید به این مسأله داده است. گفته‌های فیلسوفان معاصر این مکتب، گامی در تنقیح و پرورش نظریۀ صدرایی است؛ اما در این سخنان اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. در این نوشتار، نظریات حکمای فرزانۀ معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی تبیین، بررسی و نقد می‌شود. این نقد و بررسی، در دو بخش صورت می‌گیرد: ۱. تعریف حدوث وقدم زمانی از دیدگاه هریک از اساتید؛ و ۲. تعیین حدوث یا قدم زمانی عالم بنا بر تعریف ایشان.
دستاورد این پژوهش، رسیدن به تعریف‌های متعددی از حدوث و قدم زمانی، وحکم به حدوث یا قدم عالم بر اساس تعریف و انتخاب قول برگزیده در این باب می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Temporal Originatedness and Eternity of the World: a Study of the Viewpoint of the Contemporary Theosophists, Allameh Taba’tabaii, Ayatollah Jawadi Amoli, and Ayatollah Mesbah Yazdi

نویسندگان [English]

  • Ali Shirvani
  • Narjess Roodgar
چکیده [English]

The temporal originatedness and the eternity of the world are two of the most ancient issues addressed in philosophy. Sadr-ol-Mote’alehin, however, has provided a new response to this issue based on the theory of transubstantiation and the constant renovation of the world. Although the statements of the contemporary philosophers of this school of thought are all steps taken in revision and development of Mulla-Sadra’s theory, there are some controversies among such statements too. This study seeks to explain, investigate, and criticize the viewpoints of the learned contemporary philosophers Allameh Tabatabaii, Ayatollah Jawadi Amoli, and Ayatollah Mesbah Yazdi in this regard. These views will be subject to investigation and critique on two different fronts: a) the definition of the temporal originatedness and eternity of the world based on each of these philosophers’ viewpoint; and b) the determination of the temporal originatedness of the world or its eternity based on the definition provided by these philosophers.
The achievements of this study are to come up with various definitions of the temporal originatedness and eternity of the world, and to choose the best relevant definition to come up with the sententia as to the temporal originatedness or the eternity of the world.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temporal originatedness
  • Eternity
  • AllamehTaba’tabaii
  • Ayatollah JawadiAmoli
  • Ayatollah MesbahYazdi