بررسی و نقد نظریۀ خطاناپذیری مشاهدات عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به روش عرفان که مبتنی بر دریافت‌‌‌ شهودی و علم حضوری است، رسالت مهم عرفان‌‌‌پژوهان و فیلسوفان علم، پرداختن به ماهیت «مشاهدات عرفانى» و پاسخ‌‌‌گویی به پرسش‌‌‌ها و ابهام‌‌‌های فراوان این «روش» دستیابی به حقیقت است. از جملۀ این مباحث، امکان خطا در مشاهدات عرفانى، و در صورت محتمل بودن خطا، بررسی «میزان»هاى صیانت از خطا در مشاهدات است.
این نوشته بر آن است که ضمن نقد نظریۀ «خطاناپذیری مشاهدات عرفانی» و با تحلیل و بررسی سخنان بزرگان این وادی، ضرورت وجود «میزان» را برای مشاهدات عرفانی، به اثبات برساند. روشن است که پس از اثبات ضرورت وجود میزان، شمارش و تبیین گسترۀ کارامدی این میزان‌‌‌ها، دارای بحث‌‌‌هاى و فروع فراوان است که باید در جاى دیگرى بدان پرداخت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Critique on the Infallibility of Mystical Visions

نویسنده [English]

  • Reza Hosseini Far
چکیده [English]

Regarding the mystical method which is based on gnostic intuition and intuitive knowledge, the important duty of mysticism researchers and science philosophers is to deal with the nature of ‘’mystical visions’’ and answer the questions and doubts about this ‘’method’’ of obtaining the truth. From among such issues is the possibility of committing error in mystical visions. And in case of the likelihood of the error, the ‘’criteria’’ of the infallibility should be investigated.
The present study seeks to present a critique on the theory of ‘’ the Infallibility of Mystical Visions’’ and, through inspecting and analyzing the views of the scholars in this field, prove the necessity of the existence of ‘’criterion’’ for mystical visions. It is obvious that although the necessity of the existence of criterion will be proved here, evaluation of these criteria and the extent of their efficiency enjoy different perspectives and branches which should be dealt with elsewhere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mystical vision
  • intuitive knowledge
  • acquired knowledge
  • Infallibility
  • criterion
  • Truth