ساینتولوژی ـ دیانتیکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ساینتولوژی یکی از عرفان‌‌‌واره‌‌‌های جدید است که بر پایۀ دانش بهداشت روان یا «دیانتیکس» شکل گرفته است. دیانتیکس عبارت است از کاوش در قسمتی از ذهن انسان به نام «ترااینکاگنیتا» که تا کنون ناشناخته بوده است. لافایت رونالد هابارد (1911 ـ 1986) نویسندۀ آمریکایی، این مکتب را بنا نهاد. اندیشه‌‌‌های هابارد و آموزه‌‌‌های این مکتب، عمدتاً از طریق آثار هابارد در سراسر جهان تبلیغ شد و به سرعت دروازه‌‌‌های بخش گسترده‌‌‌ای از جهان را در نوردید. هم اکنون در بیش از 50 کشور جهان، مذهب رسمی شمرده می‌‌‌شود. این آیین از جنجالی‌‌‌ترین عرفان‌‌‌های نوپدید در جهان است. از نظر این مکتب، «دیانتیکس» تنها راه درمان دردهای روحی و رسیدن به سعادت است. هابارد مدعی است که موفق به کشف قلمروی ناشناخته در ذهن انسان شده که تمام تجارب و حوادث عارض بر انسان در طول زندگی‌‌‌اش، در آن ذخیره شده است. قسمتی از «ترااینکاگنیتا» با عنوان «بانک انگرام» از یک سو ذخیره‌‌‌گاه تمام دردهای فیزیکی و عاطفی در طول زندگی است و هیچ چیزی در آن نه فراموش می‌‌‌شود و نه از بین می‌‌‌رود. از سوی دیگر، تمام این دردهای فیزیکی و عاطفی می‌‌‌توانند دوباره به شخص ضربه بزنند، مگر این که با روان‌‌‌درمانی «دیانتیکس» درمان شود و کنار گذاشته شوند. این مکتب مدعی است انگرام‌‌‌ها (درد‌‌‌ها و ناپاکی‌‌‌ها از دیدگاه ساینتولوژی) و حتی وجود یک انگرام در بانک انگرام، باعث آسیب‌‌‌های سایکوسوماتیک می‌‌‌شوند. ساینتولوژی مدعی است که راه‌‌‌های درمان این آلام را شناخته و انسان را به حالت آرامش می‌‌‌رساند و می تواند جایگزین برنامه‌‌‌های عملی و علمی سایر مکاتب دینی و غیردینی در این زمینه باشد.
 این مکتب تا کنون توانسته با جذب شخصیت‌‌‌های علمی، نویسندگان، ستاره‌‌‌های مطرح سینما در سطح جهان، دامنۀ فعالیت‌‌‌ها و تأثیرگذاریش را وسعت بخشد. در پژوهش پیش رو، تلاش خواهد شد هرچند مختصر، به توضیح چگونگی شکل‌‌‌گیری و گسترش، مبانی، علل و عوامل محبوبیت اعضای آن در جهان و نقدهایی که متوجه آن است، پرداخته شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientology – Dianetics

نویسندگان [English]

  • Behruze Forutan
  • Mohammad Nasiri
  • Saber Jafari
چکیده [English]

Scientology is one of the novel pseudo-mysticisms developed on the basis of the science of mental health or Dianetics. Dianetics refers to probing into a part of human mind named Teraincagnita, which has been unknown so far. This school of thought was founded by the American writer L. Ronald Hubbard (1911-1986). Hubbard’s thoughts, along with the teachings of the school, were mainly propagated by means of his works throughout the world and reached many parts of the world rapidly. Accordingly, it is considered the official religion in over fifty countries in the world. This doctrine is among the most contentious emergent-mysticisms in the world. According to this religion, the only cure for treating mental sufferings and reaching well-being is dianetics. Hubbard claims to have discovered an unknown territory in human mind on which are stored the whole experiences and events of man during his lifetime. One part of Teraincagnita, known as bang engram, is a storing zone of man’s all physical and emotional sufferings during his lifetime while no information of it is either forgotten or lost. On the other hand, all these physical and emotional sufferings can harm individuals again unless they are treated and quit via dianetics psychotherapy. This school of thought claims that engrams (sufferings and impurities in a scientological sense) and even one engram in bang engram can bring about psychosomatic harms. Scientology claims that it knows the cure for these sufferings, can give human beings serenity and can be a substitute for scientific and practical plans of the other religious and non-religious schools of thought in this regard.
   Attracting scientific figures, writers and famous movie-stars all over the world, this school has by far been able to expand its range of activities and impressiveness. The present study seeks to briefly investigate its nature of formation, expansion, principles, the reasons of its popularity in the world and the critiques written on it.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • emergent mysticisms
  • dianetics
  • scientology
  • Hubbard
  • Kalt