سیاست در اندیشه فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصۀ حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی‌‌‌‌‌ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی‌‌‌‌‌ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم می‌‌‌‌‌نماید، سیاست فاضله و برپایی اجتماع فاضل خوانده می‌‌‌‌‌شود. از منظر فارابی، سیاست به معنای تربیت و پرورش مردمان مدینۀ فاضله است و برای تحقق اهداف رئیس اول مدینه، عمل می‌‌‌‌‌نماید. هدف از تأدیب شهروندان مدینه، برپایی نظم الاهی در مدینۀ انسانی اعلام شده است. در واقع، سعادت فقط در چهارچوب و محدودۀ قانون و نظم خداوند، قابل دستیابی است. از این رو، فیلسوف ـ نبی به عنوان رئیس و خداوندگار مدینه، به دنبال تدبیر سیاسی حقیقت و پیاده کردن نظم و ناموس الاهی در عرصۀ زندگی انسانی است. بدین سان، در مدینۀ فاضله، افق و چشم‌‌‌‌‌اندازی نسبت به حقیقت و وجود، فراروی باشندگان آن گشوده می‌‌‌‌‌شود و انسانیت انسان در آن قوام می‌‌‌‌‌یابد. از دیگر سو، مدینۀ فاضله به مثابه روشنگاه وجود عمل می‌‌‌‌‌کند؛ این مدینه تنها عرصه و ساحتی است که وجود در آن ظهور کرده، تجلی می‌‌‌‌‌یابد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics in Farabi’s Reflections

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Taqi Chavoshi
  • Seyed Asef Ehsani
چکیده [English]

In his political plan, Farabi sought to administer his metaphysical project in the human world. Politics is an inseparable part of human life and the only political project that can ensure mankind’s welfare and felicity in his worldly and otherworldly life is the Utopia politics which is based on Utopia. From Farabi’s perspective, politics is synonymous with educating and nurturing the people in Utopia and it works to realize the goals of the ruler of Utopia. The purpose of educating the people of the city has said to be the establishing of a Divine order in the human city. In fact, felicity is held to be achievable only within the framework and the zone of Allah’s law and order. Therefore, the philosopher-prophet, as the ruler of the city, seeks the political administration of the truth and also to administer the Divine commandment and order in the human life. Thus, a new horizon and perspective towards the truth and existence is opened towards the residents of the Utopia and the humanity of mankind is consolidated there. On the other hand, Utopia works like the illumination of the existence; it is the only arena in which existence is realized and manifested.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Education
  • community
  • Utopia
  • Philosopher-prophet