تبیین وحدت وجود در اندیشه حکیم سهروردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 دکترای فلسفه، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول).

3 دکترای فلسفه و کلام اسلامی، مدرس سطح عالی حوزه علمیه

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل معرفتی، شناخت حق‌تعالی است که در مکتب عرفان نظری، وجود حق تعالی، وجود بسیطی معرفی شده است که جای برای غیر نگذاشته است و ماسوای او، اطوار و شئون وی محسوب می‌شوند که اصطلاحاً بدین نظریه، نظریه وحدت شخصی وجود می گویند.

جمهور قائلند نخستین کسی که نظریه وحدت شخصی وجود را در یک نظام‌واره علمی مطرح نموده است، ابن ‌عربی است. ولیکن در این مقاله ثابت می شود که شیخ اشراق نخستین شخصی است که مبانی این نظریه را در حکمت خویش، تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tabyeen vagdat vojood dar andishe sohravardi

نویسندگان [English]

 • somayeh ziya ali nasab poor 1
 • Mohamed Maleki 2
 • meysam zanjirzan hosseyni 3
1 student
2 Ostad
3 teacher
چکیده [English]

یکی از مهم‌ترین مسائل معرفتی، شناخت حق‌تعالی است که در مکتب عرفان نظری، وجود حق تعالی، وجود بسیطی معرفی شده است که جای برای غیر نگذاشته است و ماسوای او، اطوار و شئون وی محسوب می‌شوند که اصطلاحاً بدین نظریه، نظریه وحدت شخصی وجود می گویند.

جمهور قائلند نخستین کسی که نظریه وحدت شخصی وجود را در یک نظام‌واره علمی مطرح نموده است، ابن ‌عربی است. ولیکن در این مقاله ثابت می شود که شیخ اشراق نخستین شخصی است که مبانی این نظریه را در حکمت خویش، تبیین نموده است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • واژگان کلیدی: "
 • حکمت اشراق"
 • وحدت شخصی وجود
 • عرفان و اشراق"
 • سهروردی"
 • "
 • شیخ اشراق"
 •  
 1. قرآن کریم.
 2. جوادی آملی، عبدالله (1368) شرح حکمت متعالیه، تهران: انتشارات الزهرا.
 3. سهروردی، یحیی‌بن حبش (1375)، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى‏.
 4. _____________________ (1379). هیاکل النور، تهران: نشر نقطه.
 5. صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم (1380) اسفار اربعه، ترجمه‌ محمد خواجوی.
 6. _________________________ (1392)، تعلیقه بر حکمت اشراق، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1392ش
 7. مطهری، مرتضی (1390) مجموعه آثار، ناشر صدرا.
 8. ملکی، محمد(جلال الدین)، (1387) «فلسفه و رویکرد وحیانی_عرفانی شیخ اشراق»، مجله هفت آسمان، فصل پاییز، شماره 39، صص 183 - 216.
 9. نصر، سیدحسین (1382) صدرالمتالهین شیرازی و حکمت متعالیه؛ ترجمه حسین سوزنچی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
 10. محمد شریف نظام الدین، احمد بن هروی (1363) انواریه، ترجمه و شرح حکمت الاشراق سهروردی، مصحح: حسین ضیائی، تهران، امیر کبیر.