نقد و بررسی ترجمۀ انگلیسی کتاب مشاعر ملاصدرا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دکتری فلسفه ذهن مدیر گروه دین و علوم شناختی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم

چکیده

ما در این مقاله، ترجمۀ کتاب المشاعر ملاصدرا به نام The Book of Metaphysical Penetrations اثر سید حسین نصر را نقد و بررسی می‌کنیم. در این مقاله بر سه نکته اساسی تأکید می‌کنیم. نخست می‌خواهیم نشان دهیم در چه مواردی ترجمۀ متن عربی به انگلیسی به‌صراحت نادرست است. مترجم در برخی از بندها به‌علت پی نبردن به منظور ملاصدرا نتوانسته است متن عربی را به‌درستی به انگلیسی برگرداند. دوم، نشان می‌دهیم مترجم برخی از عبارات عربی را ازقلم انداخته و ترجمه نکرده است. در پایان، نشان خواهیم داد برخی از معادل‌‌های انگلیسی مناسب نیستند. ابتدا متن عربی و انگلیسی را می‌آوریم. سپس متن عربی را شرح می‌دهیم و بعد، با شرح متن انگلیسی به تفاوت منظور ملاصدرا و مترجم اشاره می‌کنیم. در پایان، با ترجمۀ پیشنهادی، بحث آن بند را تمام می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The critical review of the translation of Mullah Sadra's Kitāb al-Mas̲h̲āʿir into English

نویسندگان [English]

  • Abbas Mahdavi 1
  • mohamad keivanfar 2
1 دکتری فلسفه ذهن مدیر گروه دین و علوم شناختی دانشگاه ادیان و مذاهب
2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم
چکیده [English]

In this article, we review the translation of Mullah Sadra's Kitāb al-Mas̲h̲āʿir; The Book of Metaphysical Penetrations. In this article, in addition to the introduction, we emphasize three basic points. First, we want to show in which cases the translation of the Arabic text into English is explicitly incorrect. The translator, Nasr, in some of the sections for the sake of misunderstanding did not succeed in translation of the Arabic text into English. Second, we will show that the translator has dropped some Arabic phrases and did not translate. Finally, we show that some of the English equations are not appropriate. The method we used in writing this article is to begin by introducing Sadra's Arabic text and related English text. Then, we describe both the Arabic and English text, thereby show difference between the text of Mulla Sadra and the translator. Finally, by getting the proposed translation, we will finish the discussion of that section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kitāb al-Mas̲h̲āʿir / Metaphysical Penetrations / Mulla Sadra / seyed hossein nasr
1. صدرالدین، محمد شیرازی (ملاصدرا)، کتاب المشاعر، 1363،  بدیع‌الملک میرزا عمادالدوله (شرح و ترجمه)، هانری کربن (ترجمه، مقدمه و تعلیقات فرانسوی)، کتابخانه طهوری، تهران.
2. Mullā Ṣadrā, The book of Metaphysical Penetrations [Kitāb al-Mas̲h̲āʿir]: A Parallel English-Arabic Text, Seyyed Hossein Nasr (transl.), Ibrahim Kalin (ed.), (Brigham Young University - Islamic Translation Series), 2014.