کلیدواژه‌ها = منابع دینی؛ فلسفه آفرینش؛ عقلانیت وحیانی؛ آیت‌الله جوادی آملی
بررسی حجیت عقل از منظر منابع دینی با تاکید بر نظرات آیت‌الله جوادی آملی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 85-117

مرتضی براتی؛ فاطمه السادات ترابی