نقد و بررسی نظریه معرفت شناسی اصلاح شده بر مبنای تقریر پلانتینگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی فلسفه دین دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

2 دانش آموخته خارج حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

در طی قرون متمادی فیلسوفان بسیاری مبناگروی سنتی را پذیرفته و از آن در استدلالات خود بهره می گرفتند. در مقابل برخی فیلسوفان جدید مانند پلانتینگا نظریه معرفت شناسی اصلاح شده را ارائه داده اند. مطابق این نظر قضایای پایه به تعداد محدودی که در نظر مبناگروان سنتی است، محدود نمی شود. بلکه قضایای بیشتری را شامل می شود که از جمله آن ها اعتقاد به وجود خداوند است. مطابق این نظر، ضرورتی ندارد که فیلسوفان برای اثبات وجود خداوند، دلیل بیاورند؛ بلکه وجود خدا خود قضیه ای پایه و بی نیاز از استدلال است. پلانتینگا برای اثبات مدعای خود، با سه دلیل مدعای مبناگروان سنتی را رد می کند. اما در این مقاله اثبات شده که دلائل سه گانه وی درست به نظر نمی آید. سپس پنج دلیل در نقد دیدگاه پلانتینگا آورده شده است؛ دلائلی که خود پلانتینگا به برخی از آن ها پاسخ داده است، اما به نظر می رسد که هیچ یک از پاسخ های وی قانع کننده نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical assessment of reformed epistemology based on Alvin Plantinga opinion

نویسندگان [English]

  • seyed jaber mousavi rad 1
  • hadi yasaqi 2
چکیده [English]

During long centuries, many philosophers have accepted strong foundationalism and have used it in their reasoning. But some contemporary philosophers like Alvin Plantnga have suggested a new theory called reformed epistemology. According to this theory, the basic propositions are not limited to number of propositions which are accepted by strong foundationalism, but rather there are many other basic propositions including the belief in God. So the result is that according to this theory, there is no need to reasoning for the existence of God and this belief is the basic belief. Alvin Plantinga refuted the strong foundationalim by three reasons. In this paper these reasons have been analyzed and criticized. And then five reasons to refute the theory of reformed epistemology have been explained. Plantinga himself have faced some of these reasons and have tried to reply them, but in this paper his reasons have been refuted and finally the theory of reformed epistemology has been rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reformed epistemology
  • Plantinga
  • strong foundationalism
  • Fideism