مناسبات انسان کامل و خلافت اللهی در اندیشه ملاصدرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه خوارزمی

چکیده

ملاصدرا از فیلسوفان اسلامی است که دارای نظام فکری نسبتا منسجم انسان شناختی است. او از زوایای فلسفی، عرفانی، دینی و سیاسی ابعاد گوناگون خلافت اللهی انسان را نشان می دهد ضمن اینکه بین آنها پیوند ذاتی وجود دارد. در نظر او حقیقت دو بعدی انسان، با تاکید بر بعد روحانی با گرایش تکاملی و معنوی ارتباط می یابد و اندیشه حرکت جوهری نفس را تداعی می کند که حدوث جسمانی او درنهایت به بقای روحانی ختم می گردد. علاوم براین خصوصیت کمال طلبی انسان، درنهایت ترسیم کننده جایگاه انسان کامل و صدرنشینی او در سلسله مخلوقات الهی است که بواسطه داشتن کمالات وجودی، معرفتی و اخلاقی از سوی خداوند، مامور هدایت و رهبری دیگر انسان ها در قالب نبوت، امامت و ولایت می باشد. این اندیشه قابلیت ترسیم تصویر دقیق تری از انسان را دارد که می تواند در نظریه پردازی های انسان شناختی و علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations of Perfect Human and Caliphate in Mulla Sadra's Thought

نویسنده [English]

  • Qodratallah qorbani
چکیده [English]

Mulla Sadra is one of the Islamic philosophers who has rationally coherent thought of anthropology. Mulla Sadra clarifies human's existence from different philosophical, mystical, political and theological aspects, and shows their internal relations. In his viewpoint, human's dual dimensions, with emphasizing on spiritual one, is related to human's evolutional journey and is remembered the idea of trans-substantial motion of the soul in which corporeal creation is ended to spiritual permanence. In addition, human's evolutionary tendency, finally, draws the place of perfect human and his high stage in the chain of divine creatures that he due to having ontological, epistemological and moral virtues, is appointed to guide and govern other people in the forms like Prophethood, Imamate and Sainthood (Vilayat), according to God's commands. It seems, Mulla Sadra's anthropology is able accurately to picture some real virtues of human which can be applied in theorizing in anthropologies, social sciencese and humanities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human
  • Body
  • Soul
  • Divine Caliphate
  • Perfect Human