تحلیل حقیقت اصحاب سر پیشوایان معصوم (ع) و نسبت آن با عرفان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

2 استاد سطح عالی حوزه علمیه

چکیده

شواهد متقن نقلی و عقلی، دین را برخوردار از سطوح مختلف ظاهری و باطنی معرفی می‌کند؛ و پیامبر و به تبع وی، دیگر پیشوایان معصوم، این دین را به میزان فهم و درک افراد عرضه می‌دارند. بدین ترتیب، زمینۀ بهره‌مندی افراد مختلف از آن به فراخور استعدادشان فراهم می‌آید. روشن است که همگان به همۀ سطوح دین دسترسی ندارند و تنها افراد خاصی بنا بر ظرفیت وجودی‌شان شایستگی ارتباط با همۀ این سطوح را پیدا می‌کنند. پیش‌تر و بیش‌تر از همه، آورندۀ دین و مفسر واقعی آن، حضرت ختمی مرتبت(ص) با همۀ سطوح ظاهری و باطنی آن مرتبط است و در مرحلۀ بعد کسانی که ساختار وجودی‌شان همانند او است و باب و میراث‌دار علم او هستند، از ویژگی یادشده برخوردارند. دستۀ دیگر، کسانی‌اند که هرچند همانند دستۀ دوم نیستند، در این زمینه با آنان مشابهت دارند و از قابلیت‌های خاصی برای ارتباط و پیوند با ساحت‌های باطنی دین برخوردارند. تعدادی از آن‌ها در زمان حضور پیشوایان معصوم و از طریق آنان به این ساحت ها راه یافته‌اند و احیاناً خود واسطۀ اتصال و پیوند دیگران به آن پیشوایان و ساحت‌های دین شده‌اند. حال، اینان چه کسانی‌اند و چه ویژگی‌هایی دارند؟ این نوشتار با توصیف شخصیتی و تحلیل داده‌های تاریخی نشان ‌می‌دهد که آنان دسته‌ای از اصحاب و یاران معنوی پیشوایان معصوم بوده‌اند که از تیزبینی و خوش‌فهمی خاص و ظرفیت درونی ویژه‌ای برای فراگیری علوم و معارف باطنی دین برخوردار بوده‌اند و آن پیشوایان، برای این امر ایشان را برگزیده بودند. به ایشان اصطلاحاً اصحاب سرّ گفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry for the Recognition of the Infallible Imam’s (peace be upon them) Secret-bearers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Isa Ja’efari 1
  • Yadollah Yazdanpanah 2
1
2
چکیده [English]

There are definite logical and traditional pieces of evidence indicating that the religion enjoys various outward and inward layers. Accordingly, the Prophet, and hence, the other infallible Imams also presented the religion based on the level of the people’s understanding, thus paving the way for everyone to gain from this knowledge based on their competence and intellectual capacity. Obviously all people do not have access to all levels of the religion, and only the special few, due to their capacity and competence, will have access to all these levels. Long before and more than anyone else, the one who brought and interpreted the religion, i.e. the great Prophet, had access to all outward and inward layers of the religion, and in the next level, other people whose nature is similar to his, who were the door and the heir to his knowledge, had access to the aforementioned areas. Another group, are the people who, though not being exactly like the second group, are similar to them and have special competencies for having access and links to the inward domains of the religion. A number of such people gained access to these domains in the era of the Infallible Imams and by their help, and, possibly, they themselves became the links that connected others with the infallible Imams and the various domains of the religion. Now, the question arises as to who are these people and what are their characteristics? This paper seeks to demonstrate, through a description of their character and an analysis of the historical data, that they were a group of the Infallible Imams’ companions and disciples, who had enjoyed high levels of intelligence, acuity and capacity for leaning the knowledge of the inward levels of the religion, and who had been chosen by the infallible Imams for this purpose. These individuals were called the secret-bearers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secret-bearers
  • infallible Imams
  • mystic
  • different domains of the religion
  • inward knowledge