بررسی مفهوم نامتناهی در کلام و فلسفه اسلامی و اطلاق آن بر خداوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

2 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

در ظاهر، نامتناهی بودن خداوند، مسأله‌ای بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما برخی بر این اعتقادند که نامتناهی بودن خداوند در همۀ عرصه‌ها و اسماء و صفات الاهی، امری مغایر با موازین برهانی و وحیانی است. مقالۀ حاضر با بررسی سه تفسیر مختلف از نامتناهی و نقد و بررسی هر یک از آن‌ها، دیدگاه صحیح دربارۀ نامتناهی بودن خداوند را «تفسیر وجودی نامتناهی» دانسته است؛ از این رو، اشتباه منکران نامتناهی بودن خداوند را در تفسیر غلط ایشان از معنای نامتناهی می‌داند. در ضمن به شبهات موجود پاسخ داده خواهد شد و مستندات فلسفی در تأیید این دیدگاه برتر بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the three Applications of Infinitude in the Islamic Theology and Philosophy and its Ascription to Allah

نویسندگان [English]

  • javad Ja’efariyan 1
  • mohammad mahdi Gorjiyan 2
1
2
چکیده [English]

Although apparently Allah’s infinitude seems to be an obvious matter, some believe that the belief in the infinitude of Allah in all of the arenas, the divine Names and Attributes, is inconsistent with the analogical and revealed principles. The present paper seeks to demonstrate that the correct view of the infinitude of Allah is the “infinite existential interpretation”, by examining and criticizing three different interpretations of infinitude, thus, proving that those who deny the infinitude of Allah are mistaken in their interpretations of concept of infinitude. Moreover, it seeks to answer the existing doubts in this regard by presenting the philosophical proofs that corroborate this superior view.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infinitude
  • Infinitude in power
  • infinitude in number
  • infinitude in time
  • absolute negation
  • faculty negation