تأمّلی در حدوث جسمانی نفس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانش آموخته حوزه علمیه و پژوهشگر پژوهشکده علوم وحیانی معارج

چکیده

حکیمان مشّایی معتقدند نفس انسانی روحانیةالحدوث و البقاء است. در قبال این نظریه، صدرالمتألّهین معتقد است که نفس جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء است. عمده دلیل روی آوردن ملّاصدرا به این نظریه، اشکال‌هایی است که به نظریۀ روحانیةالحدوث وارد کرده است. این مقاله معانی حدوث جسمانی نفس را با استفاده از عبارات ملّاصدرا تبیین نموده، روشن می‌کند که عبارات ملاصدرا در این باره یکسان نیست. سپس اشکال‌های ملّاصدرا بر نظریۀ روحانیةالحدوث را بیان کرده است؛ و در پایان به دفاع از مشّاء به اشکال‌های ملّاصدرا پاسخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations regarding the Corporeal Contingence of the Soul

نویسندگان [English]

  • qasem sobhani 1
  • hadi yasaqi 2
چکیده [English]

The transcendental theosophists believe that human soul is spiritual in respect to survival and contingence. In contrast to this theory, Mulla Sadra believes that the soul is corporeal in respect to contingence and spiritual in respect to survival. The main reason why Mulla Sadra has turned to this theory is the criticisms that he has leveled at the theory of the spiritual contingence. This paper seeks to explain the concept of corporeal contingence of the soul using Mulla Sadra’s terms, and also demonstrate that Mulla Sadra’s remarks in this regard are not always the same. It will, the, explain Mulla Sadra’s critique of the spiritual contingence theory and will conclude its discussion by defending the stance of the Peripatetic school by answering the criticisms leveled at it by Mulla Sadra.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soul
  • corporeal in respect to contingence
  • spiritual in respect to contingence
  • non-material
  • Material