مراتب کمال وجودی انسان در حضرت محمد (ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

حضرت محمد (ص) به‌عنوان انسان کامل و مظهر تام اسما و صفات حضرت حق، در سه مرتبهٴ جبروتی، ملکوتی و ناسوتی، واجد سه مقام ولایت، نبوت و رسالت است و هر مقامی متناسب با مرتبه‌ای است. مقام خلافت‌اللهی ایشان در زمین، تحقق و تعین مراتب عالی در مرتبهٴ دانی است. مقاله حاضر مسئلهٴ مزبور را از چشم‌انداز عقل و نقل برمی‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Multiple States of Human Existential Perfection in the Prophet Muhammad

نویسنده [English]

  • Maryam sanipur
چکیده [English]

The Prophet (Ò), as perfect man, is the ultimate manifestation of the divine names and attributes on the tripartite existential planes—the supernal, the angelic, and the terrestrial—corresponding to the three stations of sanctity (walÁyah), prophethood (nubuwwah), and messengership (risÁlah). His terrestrial role as the viceroy and vicegerent of God is nothing but the realization and determination of the higher states in the lowest one. The article employs intellectual and traditional methods to analyse the subject at hand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad
  • supernal realm
  • Intellect
  • sanctity
  • angelic world
  • psychic
  • prophethood
  • terrestrial
  • messengership