راه‌های راستی‌آزمایی در مکاشفات عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عرفان نظری مکتبی در شناخت هستی است که منبع معرفتی و اصلی آن کشف و شهود است. وجود اختلاف و گاه تنافی و تعارض میان شهودهای عارفان، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اعتبار کشف و شهود را به عنوان منبعی معرفتی به چالش کشیده است. در این مقاله ضمن اذعان به اصل وجود اختلاف و تعارض میان مراتبی از کشف و شهود، مهم‌ترین میزان‌هایی که در آثار عرفا برای تمیز مکاشفات صحیح از سقیم، بیان شده است، معرفی و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Means of the Verifiability of Mystical Disclosures

نویسنده [English]

  • Ali Shirwani
چکیده [English]

The cognitive basis of theoretical mysticism (or gnosis, ÝirfÁn)—as a school of thought that aims to understand reality—is mystical disclosure, vision, and intuition. The divergent, and sometimes even opposing, visions of the mystics is one of the most important issues that challenges the validity of mystical disclosure and intuition as a basis and source of cognitive knowledge. The article acknowledges the diversity in the levels and types of mystical visions, but goes on to present the most important criteria found in the works of the mystics that distinguishes true from false visions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical disclosure
  • vision
  • intuition
  • sources of cognitive knowledge
  • truth of mystical visions
  • verifiability of mystical visions
  • JawÁdÐ ÀmulÐ
  • philosophy of mysticism