امکان معرفت در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بهره‌گیری از قران کریم در پاسخ به پرسش‌ها و چالش‌های علوم انسانی و به طور خاص فلسفه و معرفت شناسی، افق‌های جدیدی را به روی علوم انسانی می‌گشاید. این مقاله تلاشی است برای کشف برخی از این پاسخ‌ها دربارهٴ یکی از مهم‌ترین مباحث معرفت‌شناسی، یعنی امکان معرفت. مقالهٴ حاضر، ضمن نگاهی اجمالی به یکی از معانی معرفت در قرآن کریم و تطبیق آن بر معرفت حصولی گزاره‌ای، دیدگاه‌های مختلف فلاسفه را در باب اصل واقعیت و امکان فهم آن بیان و سپس به دیدگاه‌های قرآنی می‌پردازد. نتیجه‌ای که مطلوب این نوشتار است، تأکید قرآن کریم بر اصل واقعیت، امکان معرفت انسان به آن و نفی شکاکیت و نسبیت گرایی عام می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Possibility of Knowledge in the Noble Quran

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Miri
چکیده [English]

Resorting to the noble Quran in resolving and answering the challenges presented by the humanities, in particular philosophy and epistemology, opens up new vistas in these sciences. This article endeavours to discover some of the responses to one of the most important topics of epistemology, namely, the possibility of knowledge. During the course of treating one of the meanings of ‘knowledge’ in the QurÁn and its correspondence with acquired propositional knowledge, the paper applies itself to covering the diverse views of philosophers with regards to actuality and the possibility of its cognition, before moving on to the QurÞÁnic viewpoints. The study concludes by highlighting the emphasis that the QurÁn lays on the principle of actuality, the possibility of human knowledge of that actuality, and the negation of both scepticism and relativism in its general sense.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • knowledge
  • Epistemology
  • possibility of knowledge
  • Realism
  • Nihilism
  • scepticism
  • relativism