تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

برهانی که آنسلم در قرن یازدهم اقامه کرد، در فلسفهٴ جدید غرب، یعنی از قرن هفدهم به بعد مورد توجه و بازخوانی دکارت، اسپینوزا، لایپ نیتس، هیوم و کانت قرار گرفت و هر یک از ایشان در مقام دفاع یا انتقاد نسبت به آن برآمدند. این مقاله مباحثی را که از قرن هفدهم تا کنون در فلسفهٴ غرب، درباره برهان آنسلم شکل گرفته است، از منظر حکمت اسلامی بر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renditions of Anselm’s Ontological Argument in Modern Philosophy of the West

نویسنده [English]

 • hamid Parsania
چکیده [English]

Saint Anselm’s eleventh century argument for the existence of God was revisited by modern Western philosophers from the 17th century onwards, leading to such figures as Descartes, Spinoza, Leibnitz, Hume, and Kant, each in his turn, giving their rendition and either defending or critiquing it. The present article surveys the discussions that took place regarding Anselm’s argument in Western philosophical circles from the 17th century up until the present from the viewpoint of Islamic philosophy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absolute perfect existence
 • absolute perfect essence
 • highest perfection
 • ‘primary essential predication’ (intensional predication)
 • ‘common technical predication’ (extensional predication)
 • analytic propositions
 • synthetic propositions
 • predicate by annexation
 • predicate by association
 • extraneous to the subject