تبیین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر، پاره‌ای از رهگشایی‌ها و فواید عرفان نظری را در مواجهه با علم حصولی و ادراکات شهودی برمی‌رسد. برای تبیین جایگاه عرفان نظری و کارایی آن در اعتبار سنجی علوم حصولی و رهیافت‌های شهودی، آشنایی با برخی قواعد و اصول عرفان نظری ضرورت دارد. بدین رو نوشتار حاضر، در نوزده پاره، برخی از این اصول و قواعد را به بحث و بررسی می‌گذارد و به اجمال آنها را معرفی و مستند می‌کند. جایگاه‌شناسی عرفان نظری در میان دریافت‌های حصولی و شهودی، از دیگر مباحث این رسالهٴ کوتاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exposition of Some Reliable Principles of Theoretical Mysticism

نویسنده [English]

  • Àyatullah Jawadi Àmuli
چکیده [English]

The paper in hand surveys a number of key ideas and benefits of theoretical mysticism vis-à-vis both conceptual or discursive knowledge and intuitive realization. For a clear exposition of the vantage point of theoretical mysticism and its role in appraising both discursive science and intuitive understanding, it is necessary to become acquainted with a number of rules and principles of theoretical mysticism. With a view to accomplishing this, this shortepistle, in nineteen parts, investigates some of the aforementioned rules and principles—both setting them out as well as referencing their sources; and in the process determining the role and position of theoretical mysticism in the midst of the intuitive and discursive modalities of apprehension.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence
  • Concept
  • absolute
  • identity of God
  • reality of the created
  • demonstration