خلافت انسان کامل درعرفان اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله مفاهیم کلیدی در معارف اسلامی به شکل عام و در عرفان اسلامی به شکل خاص، مفهوم خلافت است. در این مقاله مفهوم خلافت در منابع عرفانی و مقایسه آن با دیدگاه شریعت به بحث گذاشته می‌شود. به دیگرسخن، در پی آنیم که مقام خلافت را با استفاده از آموزه‌های عرفانی توضیح داده و نشان دهیم که خلافت عرفانی چیزی ورای خلافت منصوص در منابع دینی نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vicegerency of the Perfect man in Islamic mysticism

نویسنده [English]

  • Asadullah Shukriyan
چکیده [English]

The concept of vicegerency is a key concept in Islamic studies in general and in Islamic mysticism in particular. The present article deals with the concept of vicegerency in Islamic mystical sources comparing it with that in Islamic studies. In other words, the author tries to explain the position of the vicegerency of man, showing that mystical vicegerency is nothing other than the vicegerency explicitly mentioned in Islamic sources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vicegerecy
  • sainthood
  • perfect man and imamah (leadership)