تحلیل معرفت گزاره ای از منظر معرفت شناسی غربی و اسلامی با تأکید بر نقض گتیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله دو بخش دارد: بخش اول با تعریف سنتی معرفت در غرب می.آغازد و ضمن نگاهی اجمالی به ریشه تاریخی و تحلیل مؤلّفه.های سه گانه آن به مثال.های نقض گتیه و سپس واکنش.های مهم معرفت شناسان معاصر به آن می.پردازد.
بخش دوم مقاله دربارهٴ تعریف معرفتِ گزاره.ای از منظر حکمای اسلامی و تفاوت آن با تعریف سنتی غرب، تقسیم معرفت به تصوری و تصدیقی (گزاره.ای)، تبیین معرفت گزاره.ای یقینی و ویژگی.های آن است و نشان می.دهد که نقدها و مثال نقض.های گتیه بر این تعریف وارد نیستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of propositional knowledge from the perspective of Western and Islamic epistemology with special reference to Gettier’s counter-examples

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Miri
چکیده [English]

The present article is composed of two parts. The first part begins with the traditional Western definition of propositional knowledge. While briefly touching the histrical roots of this definition and analyzing its three components, the article deals with Gettier’s counter- examples, bringing to light important responses presented by contemporary epistemologists.
The second part of the article deals with the definition of propositional knowledge from the point of view of Muslim philosophers and sheds light on where this definition differs from the traditional Western one. It also touches on the division of knowledge into concept and proposition, expounding aspects of certain propositional knowledge and its characteristics. It concludes by showing that Gettier’s counter-examples do not harm the Islamic definition

کلیدواژه‌ها [English]

  • propositional knowledge
  • Epistemology
  • Gettier’s counter-examples