علم نافع و هویت ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

جامعه هویتی معرفتی و علمی دارد و هویت واحد اجتماعی از طریق وحدت هویت معرفتی آن تأمین می.شود. در این مقاله وحدت و هویت دانش تجربی به وحدت و هویت فلسفه.ای بازمی.گردد که دانش تجربی با استفادهٴ از آن سازمان می.یابد و از طریق تقسیم فلسفه به دو نوع دینی و سکولار دو نوع دانش و به تبع آن دو نوع هویت ترسیم می.شود. مقاله خصوصیات دانش دینی و اسلامی را بیان می.کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Useful and identity-making knowledge

نویسنده [English]

  • Ayatollah Jawadi Amuli
چکیده [English]

Every society has an epistemic identity and its unique social identity is secured by way of the unity of its epistemic identity. The article at hand asserts that the unity and identity of modern experimental science is based upon the unity and identity of its underlying philosophy. Hence it follows that the division of philosophy into religious and secular calls for a similar division of science into two kinds, giving way subsequently to two kinds of identities. The present article aims to explain the characteristics of an Islamic science.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Identity
  • useful science
  • cleans life
  • Islamic Science
  • secular science