مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

از واژه مردم‌سالاری دینی، برداشت‌های متعددی ارائه شده است. در برخی از این برداشت‌ها، مردم‌سالاری دینی امری ترکیبی در قالب دموکراسی روشی تبیین شده و در برخی دیگر، به مثابه امری بسیط تلقی شده است. برداشت آیت‌الله جوادی آملی از این اصطلاح در دسته دوم قرار می‌گیرد که آن را ترکیبی از دموکراسی و دین نمی‌دانند؛ بلکه دارای سرشتی واحد و برگرفته از دین می‌شمارند.
مقاله حاضر با مطالعه آثار آیت‌الله جوادی آملی تلاش می‌کند به گونه ای روشمند، برداشت وی از مردم‌سالاری دینی را استخراج نموده، مفهوم آن را در کنار مفاهیم هستی، وحی، عقل، انسان و جامعه که مهم‌ترین مفاهیم در منظومه فکری و مفهومی ایشان است، بازسازی و ارائه نماید. مردم‌سالاری دینی الگویی از نظام سیاسی است که بر پایه اصل خضوع مردم در ساحت قدس الهی، در چارچوب هدایت دین و نهاد دینی، تدبیر عقلانی مردم و حاکمیت آنها به رسمیت شناخته می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The People’s Religious Republic According to Ayatullah Jawadi Àmuli

نویسنده [English]

  • Mansur MirAhmadi
چکیده [English]

Many interpretations have been offered with regard to the term mardumsalariyedini (lit. “the people’s religious rule/republic”) or “religious democracy”. In some of these interpretations, the concept has been elucidated as a compound matter in the form of democracy; in other interpretations, it is likened to a simple and monolithic concept. AyatullahJawadi Àmuli’s understanding of this termcorresponds to the second type—i.e., he does not consider the concept as a mixture of religion and democracy; rather, he views it as one possessing a unified nature deriving from religion itself.Through an examination of his works, this article seeks to ascertain the views of Ayatullah Jawadi Àmuli regarding the term“the people’s religious republic”. By focussing on concepts such as existence, revelation, the intellect, man, and society—which compose the most important concepts in his analytic and conceptual framework—his views on “the people’s religious republic”are reconstructed and presented in a methodical manner.MardumsÁlÁriyedini is a model of a politic which is formally identified in the following way: it is based on the subservience of society within the threshold of the Divine; it subsists in the framework of divine guidance and religious institutions; andit is in line with the rational management of people and their governance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the people’s religious republic
  • Religious Democracy
  • existence, revelation, intellect, man, society, political thought