شناخت‌های لازم در سلوک عملی با نظر به آرای علامه جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نوشتار حاضر در صدد تبیین اجمالی شناخت‌های لازم در سلوک عملی و شرایط، مبانی و مقدمات آن،بر محور آرای علامه جوادی آملی است. نیز کوشش شده است تا گامی در نظام‌سازی سلوکِ وحیانی در بُعد ایجابی برداشته و راهبردها و کاربردهای آن را نشان دهد و از این رهگذر عرفان‌های بشری، شبه عرفان‌ها یا عرفان‌های مونتاژ را برمی‌رسد. گفتمان حاکم بر سلوک عملی در آرای علامه جوادی آملی، توحید و عبودیت بر صراط مستقیم شریعت حقه محمّدیهB است که عنصر معرفتِ نفس شهودی و مؤلفه ولایت انسان کامل معصومA اُسّ و اساس آن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allamah Jawadi Amuli and the Necessary Cognitions in Spiritual Wayfaring

نویسنده [English]

  • Muhammad Javad Rudgar
چکیده [English]

The paper discusses the situation and role of cognition in a wayfarer’s spiritual journey. The argument is presented with a focus on Allamah Javadi’s views on this subject which are based primarily on the Unity of God and the Right Path and the concept of wilayah in the Shari’a and Shi’a Islamic thought. Having examined his view, the paper attempts to criticise false mysticism in its
Various forms and how they are derived from genuine practical mysticism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jawdi Amuli
  • wayfaring
  • knowing the soul
  • religious intuition
  • unity of god
  • Wilayat