پیدایی کثرت از منظر عرفان و فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقالهٴ حاضر، نخست به تبیین اجمالی برخی مبانی نظری عرفانی در پیدایش عالم، همچون وحدت شخصی وجود و اعتباری بودن کثرت، تعینات وجود قبل از پیدایش کثرت و پس از آن می‌پردازد. سپس نحوهٴ پیدایی عالم را از منظر عرفان برمی‌رسد و در هر دو بحث، تفاوت این دیدگاه را با دیدگاه فلسفی به نحوی اجمالی بیان می‌کند. در این مقاله چگونگی ظهور اسما و صفات الهی و تعینات و نسبت‌های متکثر آن و نیز اینکه این امور با ترتیبی خاص از او ناشی می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته، نقش قاعدهٴ الواحد در این بحث، ویژگی‌های صادر اول و تفاوت دیدگاه عرفانی و فلسفی و نیز تحلیل و نقد برخی گفته‌های ابن عربی در این خصوص بیان می‌گردد.
از آنجا که در برخی از دیدگاه‌های عارفان اختلاف نظرهایی وجود دارد و انعکاس این اختلافات موجب دور شدن مقاله از هدف اصلی می‌گردید، آنچه در این مقاله به عرفان و عارفان نسبت داده شده است، عمدتا بر اساس تبیین و تشریح حضرت استاد آیت الله جوادی آملی از عرفان نظری می‌باشد و موارد معدودی هم که به دیدگاه عرفانی بزرگان دیگر اشاره شده، مواردی است که با این تبیین همخوانی دارد. ضمن اینکه در ارائه نظریات حکمت مشاء، صرفا بر آرای ابن سینا تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystics and Philosophers’ views on Emerging Multiplicity from Absolute Unity

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohsen Miri
چکیده [English]

With a mystical approach, the paper briefly elaborates the difference between the two methods of mysticism and philosophy in dealing with the issues of the creation of the universe, the individual unity of existence, the concept of multiplicities as an unreal phenomenon in mysticism (‘irfan) and how the individual existents exist before they come into the realm of determinations and the physical realm. According to the mystico-philosophical principles, multiplicity logically cannot emerge from Absolute Unity. The paper attempts to show how this can be justified by mystics and philosophers. It also discusses their different approaches to the issue of the manifestation of God’s names and attributes in the realm of multiplicity. In this comparative discussion, some of Ibn Arabi’s ideas will be examined as well. It worth to note that the ‘irfani and mystical principles examined in this paper are mainly based on Ayatullah Jawadi Amuli’s explanations and very rarely the arguments of other mystics are examined unless where their arguments are required for more clarification. As for the principles of the peripatetics, the paper focuses solely on Ibn Sina’s thought on the relevant issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity
  • multiplicity
  • mysticism
  • philosophy
  • attributes
  • manifestation