جامعیت کتاب الهی و انتظار متقابل دین و بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زیستِ احسن در جهان، نیازمند معرفت و نیز جهان‌آرایی است. این دو نیاز، پاسخ‌های بسیاری دارند که کامل‌ترین و عقلانی‌ترین آنها، پاسخ‌های دین است. پس انسان از دین، راه‌های جهان‌داری و جهان‌دانی و جهان‌آرایی می‌خواهد و دین خدا نیز این راه‌ها را به او می‌نمایاند. انتظار دین نیز از بشرآن است که سرمایه‌های عقلی و هنری و تجربی خود را در راه‌های پراکنده و نافرجام، هدر ندهد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensiveness of the Divine Scripture and Mutual Expectations of Religion and Man

نویسنده [English]

  • Āyatullāh abdullah Jawādī Amulī
چکیده [English]

Having the best life in the world, requires knowledge (al-maÝrifa) as well as a world-adorning. These two requirements have numerous responses the most perfect and rational of which are the religious ones. Thus, human being seeks from religion the ways of organizing, acquiring knowledge of and adorning the world. God’s religion shows him these ways. Likewise, religion expects man not to lose his intellectual, experiential and artistic wealth by engaging in unsuccessful activities and drifting aimlessly through life.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • man’s expectation of religion
  • realm of religion
  • cosmology
  • world-adorning