تأملی در عالم خیال از دیدگاه برخی از فلاسفه و عرفا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قوهٔ خیال و عالم صور خیالی، حلقهٔ واسط میان عالم عقلی و عالم جسمانی است. در تاریخ فلسفه اسلامی، از زمان فارابی تا عصر حاضر، بحث از خیال از مباحث بسیار مهم بوده و در حل بسیاری از مسائل، مانند مسئله شناخت، ربط حادث به قدیم و حیات اخروی مدد برساند. بعضی از صاحب‌نظران، این توجه را از ممیزات فلسفهٔ اسلامی دانسته‌اند.
در این تحقیق ما به طور اجمالی در صدد بیان آرای فارابی، ابن‏سینا، سهروردی، ملاصدرا و ابن‏عربی دربارهٔ عالم خیال هستیم؛ تا ضمن بررسی دیدگاه‏ها، به بیان نکات اختلافی و اشتراکی آنها در این مسئله بپردازیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deliberation upon the Realm of Imagination According to Certain Philosophers and Mystics

نویسندگان [English]

  • Nasrullah Shameli
  • Wahideh اaddشd
چکیده [English]

The faculty of representation and the realm of imaginative forms, act as an intermediary between the intellectual and physical world. In the history of the Islamic philosophy, from FÁrÁbī’s time to the present, the question of imagination has been a very important topic and has contributed to solving a great deal of problems, such as the problem of cognition, connection of contingent to the Eternal, and the Hereafter. Some experts have considered this as a distinguishing characteristic of Islamic philosophy. In this study, we are seeking to present briefly opinions of al-FÁrÁbī, Ibn SīnÁ, Suhrawardī, MullÁ ÑadrÁ and Ibn al-ÝArabī on the realm of imagination so that we could deal with their points of agreement and disagreement in this issue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the faculty of representation
  • imaginal world
  • absolute imagination
  • (al-khiyal al-mutlaq)
  • bounded imagination (al-khiyal al-muqayyad)