معنای زندگی از نگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

معنای زندگی، یکی از مباحث مهم فلسفی است که از دیرباز تحت عنوان «هدف زندگی» مطرح بوده است. اینکه معنای زندگی چیست، و چرا ما آفریده شدیم، و اینکه چرا باید این همه رنج را در زندگی تحمل نماییم، از پرسش‌های اساسی و همیشگی انسان است. در این راستا، دیدگاه مفسر و فیلسوف معاصر، علامه طباطبایی که تأثیر افکارش بر اندیشمندان پسین، بر کسی پوشیده نیست، مورد بحث قرار گرفته است. نکته بدیع این است که از نگاه ایشان، زندگی در علم و آگاهی، پایبندی به اخلاق و رفتار انسانی، مسئولیت‌پذیری در پرتو تعالیم دینی و در خداباوری و روح توحیدی، معنا پیدا می‌کند و همهٔ بی‌معنایی و پوچی زندگی در خودفراموشی، تفکر دنیوی، عدم درک جایگاه انسانی، دوری از اعتقاد به خدا و انسان‌محوری است که ارمغان تمدن غرب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Meaning of Life In the View of Allama Tabatabai

نویسنده [English]

  • Mostafa Khalili
چکیده [English]

The meaning of life is a central philosophical issue which has long been discussed under the title of “the purpose of life”. Among man’s fundamental and frequently-asked questions are: What is the meaning of life? Why have we been created? And why must we endure so much suffering in life? In this way, the position of the contemporary commentator and philosopher,ÝAllama ÓabÁÔabÁī, influence of whose thoughts on later thinkers is undeniable, has been discussed. The innovative point is that according to him, life is meaningful in knowledge, morality, human behavior, accountability in light of religious doctrines, belief in God and monotheism, and the entire meaninglessness of life lies in self-forgetfulness, worldliness, not  understanding human status, atheism and humanism which are the gifts of the western civilization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • theism
  • meaningfulness
  • morality
  • perfection and happiness
  • Life
  • Allama Tabatabai