آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در زمان ما این ایده رایج است که علم و دین دو فرهنگ زیربنایی متفاوت دارند. بعضی از دانشمندان معتقدند که آنها به دو فرهنگ مستقل وابسته‌اند. بعضی نیز معتقدند که آنها در بعضی زمینه‌ها همپوشانی دارند، و برخی آنها را متعلق به دو فرهنگ مکمّل می‌دانند. این مقاله می‌کوشد که ثابت کند علم، آن‌گونه که معمولا فهمیده می‌شود، یک فرهنگ خودکفا ندارد و فی الجمله با دین زمینه‌های مشترک دارد. بعلاوه، علم مبتنی بر بعضی مفروضات متافیزیکی است و همچنین دانشمندان با بعضی ملاحضات اخلاقی سر و کار دارند. پس لااقل علم و دین به دو فرهنگ کاملا مستقل تعلق ندارند، و در واقع آنها می‌توانند یک جهان بینی زیربنایی مشترک داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do Science and Religion Belong to Two Different Cultures?

نویسنده [English]

  • Mahdi Golshani
چکیده [English]

There is a prevailing view today that science and religion have two radically different cultures. Some scientists hold that they are related to two independent cultures. Others believe that they overlap in some areas while according to some others they belong to two complementary cultures. This article tries to prove that science, as is generally understood, does not have a self-sufficient culture and shares common ground with religion in some aspects. Furthermore, science is dependent upon metaphysical assumptions and scientists deal with some ethical considerations. Therefore, science and religion, at least, do not belong to two entirely independent cultures, and in fact they can have an underlying common worldview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Religion
  • Ethical Values
  • metaphysical assumptions
  • Worldview
  • common ground