اخلاق تبلیغ دین در عصر حاضر؛ ارزش‌ها و معضل‌ها (بایسته‌های اخلاقی تبلیغ دین از منظر آیت الله جوادی آملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

محور اصلی این پژوهش، ارزش‌ها و اصول اخلاقی در تبلیغ دینی است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای به‌انجام رسیده است و تلاش شده از آثار آیت الله جوادی آملی به مسائل اصلی پژوهش، پاسخ داده شود. مسائل اصلی این پژوهش، در دو محور پیگیری شده است: نخست، با توجه به آسیب‌های عینی و عصری تبلیغ دینی، بر چه ارزش‌های اخلاقی‌ای باید تأکید کرد؟ دوم، راه برون‌رفت از تعارض‌های اخلاقی در عرصهٴ تبلیغ دینی چیست؟ در پاسخ به محور نخست، بر اصولی همچون «تلاش برای ابلاغ پیام دین نه هدایت مردم»، «امانتداری در ابلاغ پیام»، «مطابقت عمل با گفتار» و «پرهیز از خود محوری در دعوت» تأکید شده است. در پاسخ به محور دوم، به اخلاق تبلیغ همچون یکی از شاخه‌های بومی اخلاق کاربردی، توجه شده است. تلاش بر این بوده است که پاره‌ای تعارض‌های موجود در عرصهٴ تبلیغ معرفی شود. آن‌گاه با توجه به دیدگاه‌های آیت الله جوادی آملی راه‌حل‌هایی برای این معضلات به‌دست داده شود. در این محور، مسائلی همچون «تبلیغ دینی در آوردگاهی به وسعت جهان»، «عقل یا احساسات» و «ترویج عقلانیت یا روح تعبد» محل توجه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between the Divine Law and Policy in The ethics of religious propagation in the contemporary world; the values and conflicts, and the moral necessities in religious propagation from the viewpoint of Ayatollah javadi Amuli

نویسنده [English]

  • Hasan Busaliki
چکیده [English]

The main subject of this study is the moral values and principles in religious propagation. Carried out through library research, this study aims at answering the research questions from the works of Ayatollah Javadi Amuli. The main research questions are investigated under two rubrics: first, with regard to the objective and contemporary concerns in religious propagation, which moral values must be emphasized? Second, what are the ways for overcoming the moral contradictions  in religious propagation? Considering the first subject, principles like “trying to transmit the message of religion, not guiding people ”,”honesty in communication of the message”,” the compatibility of words and deeds” and, “avoiding self-centrism in invitation“ have been underlined. In response to the second subject, ethics of propagation has been studied as an indigenous branch of applied ethics. Efforts have been made to present some of the conflicts in the area of propagation, and to devise solutions for such contradictions on the basis of the viewpoints of ayatollah Javadi Amuli. Under this rubric, issues like “religious propagation on a global scale”, “rationality or sentiments”,” spreading rationalism or the spirit of devotion”  have been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Propagation
  • Ethics
  • the ethics of religious propagation