تحلیل رابطهٴ تربیت اخلاقی و جنسیت مبتنی بر انسان‌شناسی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظریهٴ عدالت‌گرای علامه جوادی آملی، در تقابل با نظریات رقیب (برابرانگاری و نابرابرانگاری افراطی) که به نفی مطلق یا اثبات مطلق تمایز‌گرایی جنسیتی در حوزهٴ تربیت اخلاقی می‌پردازد، از شاخصه‌ها و امتیازات چشمگیری برخوردار است.
تحلیل مفهوم تربیت اخلاقی از منظر ایشان به نفی کلی تمایزگرایی منجر نمی‌شود. بررسی رابطهٴ جنسیت با هویت انسانی زن و مرد بر اساس مبانی انسان‌شناسی ایشان در هر سه رویکرد قرآنی، فلسفی و عرفانی، برابرانگاری را در عرصهٴ بسیار وسیعی از این قلمرو، ثابت می‌کند.
سنجش رابطهٴ جنسیت با سه جنبهٴ اصلی تربیت اخلاقی (یعنی اصول، اهداف و ارزش‌های اخلاقی) نیز وسعت محدودهٴ برابرانگاری را تأیید می‌نماید؛ اگرچه می‌باید برای تمایزگرایی جنسیتی نیز متناسب با تفاوت‌های تکوینی در شیوه‌های تربیت اخلاقی، سهم محدودی در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Ethic Education and Gender Based on the Principles of Anthropology from Allameh Javadi Amuli’s Perspective

نویسنده [English]

  • Mahdieh Sadat Mostaghimi
چکیده [English]

The theory of gender justice administration proposed by  Allameh Javadi Amolli benefits from significantly outstanding privileges in comparison to its counterpart theories including extreme gender equality theory and extreme gender inequality theory which both end up in unconditional acceptance or rejection of gender separation in the regard of ethic education.
In Allameh Javadi Amuli’s point of view, conceptual analysis of ethic education is not ended in absolute rejection of gender separation. Based on his anthropological principles regarding Quranic, Philosophical and Mystic approaches, examining the relationship between gender and male and female’s essence as a human being ends up in demonstration of gender equality in the really extended field of ethic education.
Likewise, examining the relationship between gender and three aspects of ethic training including principles, purposes, and moral values verifies the extent of gender equality. Corresponding to genetic variances a slight potential for gender separation in the approaches of ethic education should be taken into consideration, though.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Javadi Amuli
  • ethic education
  • Anthropology
  • gender equality
  • gender separation
  • gender justice administration