توسعه کوثری در چهارچوب اخلاق الاهی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

«توسعهٴ اقتصادی» یکی از جنبه‌های توسعه به مفهوم وسیع آن است که در دورهٴ جدید، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، عالی‌ترین هدف و آرمان اجتماعی بسیاری از کشورهای جهان بوده است. توسعهٴ اقتصادی از کشورهای غربی آغاز گردید و بر مبانی اعتقادی، انسان‌شناختی و اخلاقی خاصی استوار است، از این رو، برای بسیاری از اندیشمندان مسلمان، این سؤال مطرح گردید که آیا اصولاً توسعهٴ اقتصادی امری ممدوح است؟ اگر چنین باشد، آیا چنین چیزی با عقاید و اخلاق اسلامی، سازگاری دارد؟ هدف این مقاله، بررسی این مسأله از دیدگاه حکیم متأله آیت الله جوادی آملی است. یافته‌های مقاله، نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان، دو نوع توسعهٴ اقتصادی وجود دارد که یکی ممدوح است (توسعهٴ کوثری) و دیگری، مذموم (توسعهٴ تکاثری). توسعهٴ کوثری توسعه‌ای است که در درون خود، متضمن رشد مستمر تولید، پیشرفت فنی، شکوفایی علمی و فراوانی امکانات رفاهی است؛ اما در عین حال، بر اخلاق و ارزش‌های الاهی نیز مبتنی است. از این رو، نه تنها امری مجاز، که واجب است. ایشان برخی مختصات نظری چنین توسعه‌ای  را در حوزه‌های مختلف، از جمله در تولید، توزیع و مصرف، بیان نموده‌، معتقدند با تلاش علمی بیش‌تر در گزاره‌های ارزشی و دانشی اسلام، می‌توان الگوی کاملی از چنین توسعه‌ای را طراحی و اجرا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Abundance-Producing (Kawthari) Development" in the Framework of Divine Morality in Ayatollah Jawadi Amuli's View

نویسنده [English]

  • Seyyed Reza Husseini
چکیده [English]

 One dimension of development in its broad sense is "economic development" which has been the highest social objective and ideal of most countries around the world in modern age, especially after World War II. Economic development started in western countries and is based on certain ideological, anthropological and moral principles. Therefore, many Muslim thinkers faced with question whether economic development is essentially praiseworthy? If so, is it compatible with Islamic beliefs and ethics? The present paper seeks to study the issue in theosophy philosopher Ayatollah Jawadi Amuli's view. The research findings indicate that there are two kinds of economic development in his view. One is praiseworthy (abundance-producing development) and the other is reprehensible (worldly wealth-producing development). Abundance-producing development includes in itself the constant growth of production, technological progress, scientific prosperity and abundance of welfare facilities, while it is based on divine moralities and values, as well. Thus, it is not only permitted but also obligatory. He has specified some theoretical parameters of such development in different fields such as production, distribution and consumption and believes that a complete model of such development can be designed and implemented by more scientific endeavors in value and knowledge propositions of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divine morality
  • Economic Development
  • abundance-producing (Kawthari) development
  • worldly wealth-producing development (Takathori)
  • economic ethics
  • Jawadi Amuli