اخوّت انسانى و پیامدهاى اخلاقى آن در عرصه جهانى (برپایه اندیشه آیت الله جوادى آملى)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اخوت انسانی بر اساس مؤلفه‌ های مشترک و فراگیرِ فطری میان آدمیان شکل می‌گیرد؛ بنابراین می‌تواند نوعی اخلاق حداقلی به وجود آورد که در عین حال، در عرصهٴ عام جهانی مؤثر باشد. برادری میان انسان‌ها، نوعی ازخودگذشتگی (self-sacrifice) در روابط انسانی را در پی دارد و همزیستی جهانی را تسهیل می‌کند. علاوه بر این، برادری، روابط انسانی میان ابنای بشر را قوام می‌بخشد و با تمهید مؤلفه‌های انسانی، زمینه را برای صورت‌بندی «اخوت دینی» و «اخلاق ایمانی» در جوامع دینی (یک‌دینی، یا چنددینی) فراهم می‌سازد. در حقیقت، اخوت ایمانی و دینی صورتِ کمال‌یافته‌ای از اخوت انسانی است؛ نه تنها زمینهٴ ستیز میان آدمیان را از بین می‌برد (کارکرد سلبی)، بلکه به دلیل کمالی که در آن نهفته، انسجام و پیوستگی میان انسان‌های غیردیندار را نیز امکان‌پذیر می‌سازد (کارکرد ایجابی).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human brotherhood and its ethical results on a global scale (based on the thoughts of Ayatollah Javadi Amuli)

نویسنده [English]

  • Habib-Aallah Babai
چکیده [English]

Human brotherhood is formed on the basis of common and pervasive components among human beings; It can thus create a minimum deal of ethics which, at the same time, can be universally effective. Brotherhood among humans leads to a kind of self-sacrifice, and facilitates global coexistence. In addition, brotherhood strengthens the human relations and, through arranging human components, prepares the ground for the formation of religious brotherhood and religious ethics (in mono or multi) religion societies. In fact, religious brotherhood is a perfected form of human brotherhood which not only eliminates the disputes among humans (negative function), but also, through the perfection inherent in it, makes the unity and connection among irreligious people possible (affirmative function).

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious brotherhood
  • religious ethics
  • human brotherhood
  • human ethics
  • self-sacrifice
  • global ethics