«حمل» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر حمل عرفانی ظاهر و مظهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حوزه علمیه قم/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

حمل یکی از مباحث مهمی است که در تبیین مسائل منطقی، فلسفی و عرفانی کاربرد فراوانی دارد. این مبحث در طول زمان دچار دگرگونی‌های بسیاری شده است. این مقاله دیدگاه‌‌‌ آیت‌الله جوادی آملی را دراین‌باره تبیین، آن را با دیدگاه ملاصدرا و علامه‌طباطبایی مقایسه می‌کند و نوآوری‌‌‌هایش را برمی‌‌‌شمرد. یکی از نوآوری‌‌‌ها این است که حمل ظاهر و مظهر، قسم مستقلی از اقسام حمل است که در تبیین منطق عرفان باید از آن استفاده کرد. تبیین آیت‌الله  جوادی آملی از حمل ظاهر و مظهر در قاعدۀ بسیط‌الحقیقه، با تبیین ملاصدرا تفاوت دارد. این تفاوت از تفاوت در مبانی این‌دو فیلسوف در تبیین حقیقت وجود رابط، تقریر وحدت شخصی وجود و تبیین حقیقت مظاهر نشأت می‌‌‌گیرد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Predication from Ayatollah Javadi Amoli's viewpoint

نویسنده [English]

  • mohammad Hosseinzadeh
چکیده [English]

One of the important topics that is very applicable in defining the logical, philosophical and mystical issues is predication. This issue has been changed during the times. This article will define Ayatollah Javadi Amoli`s viewpoint about predication and in addition to comparison of his viewpoint with Mulla Sadra and Allameh Tabatabai's viewpoints, will consider his innovations. One of Ayatollah Javadi Amoli`s innovations is that the predication of manifestation and the locus of it is distinct section of prediction forms which should be applied in defining the logic of mysticism. Ayatollah Javadi Amoli`s explanation of this prediction in simplicity (Basit al-Haqiqa) principle is different from Mulla Sadra`s one and this difference derived from their different principles in explanation of reality of the relative existence, explanation of the personal unity of existence and explanation of the reality of loci of manifestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • predication
  • the principality of existence
  • primary predication
  • common predication
  • the predication of reality and delicacy
  • the predication of manifestation and the locus of it
  • Ayatollah Javadi Amoli
آشتیانی، جلال‌الدین، 1376، هستی ازنظر فلسفه و عرفان، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
جوادی آملی، عبدالله (1386)، رحیق مختوم (شرح اسفار)، اسراء، قم.
ـــــــ (1390)، «مرزهای میان عرفان نظری و فلسفه»، فصل‌‌‌نامۀ علمی ـ پژوهشی حکمت اسراء، پژوهشکدۀ علوم وحیانی معارج، سال سوم، شمارۀ چهارم، پیاپی هشتم، 7-26.
طباطبایی، محمدحسین (1420)، نهایة الحکمة، تصحیح و تعلیق: عباس‌علی الزارعی السبزواری، النشر الاسلامی، قم.
ـــــــ (بی‌تا)، حاشیة الکفایة، بنیاد علمی و فکری استاد علامه‌سیدمحمدحسین طباطبایی با همکاری نمایشگاه و نشر کتاب، قم.
عبودیت، عبدالرسول (1385)، درآمدی به نظام حکمت صدرایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم.
لاهیجى، محمدجعفربن‌محمد صادق‏ (1376)، شرح رسالة المشاعر، تصحیح و تعلیق: جلال‌الدین آشتیانی، امیرکبیر، تهران.
مصباح یزدی، محمدتقی (1405)، تعلیقة علی نهایة الحکمة، مؤسسه در راه حق، قم.
ملاصدرا (1363)‌‌‌، المشاعر، به‌اهتمام هانرى کربن، کتابخانه طهوری، تهران.
ـــــــ (1382)‌‌‌، شرح و تعلیقه‌‌‌ صدرالمتألهین بر الهیات شفا، تصحیح، تحقیق و مقدمه: نجف‌قلی حبیبی، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.
ـــــــ (1981)، الحکمة المتعالیة فى الاسفار العقلیة الاربعة، ، داراحیاء التراث العربی، بیروت