کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
تعداد مقالات: 4
1. بازنگری نظریۀ ارتسام ابن‌سینا: نفی علم حصولی از واجب‌تعالی و تطبیق آن بر نظریۀ عرفا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-47

میثم زنجیرزن حسینی؛ محمد ذبیحی


2. ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-92

آصف احسانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی


3. بررسی و نقد دیدگاه‌ها دربارۀ گرایش و منش عرفانی شیخ‌الرئیس

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-118

علی شیروانی


4. بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 143-160

سید صدرالدین طاهری؛ مریم حسن‌پور