کلیدواژه‌ها = معانی وهمی
تعداد مقالات: 1
1. ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-92

آصف احسانی؛ یارعلی کرد فیروزجایی