نویسنده = هدایت علوی تبار
تعداد مقالات: 2
1. زندگی پس از مرگ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-237

هدایت علوی تبار


2. کتابشناسی (ترجمه): معنای زندگی (ریچارد تیلور)

دوره 7، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 187-202

هدایت علوی تبار