مبانی و مبادی تفسیری تسنیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تفسیر گرانسنگ تسنیم، محصول تحقیق، تنظیم و تدوین درس تفسیر قرآن کریم حضرت آیت‌الله جوادی آملی است.
از مهم‌ترین شاخصه‌های ساختاری و محتوایی تسنیم، روشمندی آن است. در این تفسیر، ذوق و سلیقهٴ شخصی، استحسانات عقلی و عرفی و پیش‌فرض‌های علوم گوناگون بر قرآن تحمیل نشده، دخالتی در تفسیر آیات ندارند. در نوشتار حاضر اصول و مبانی کلی حاکم بر شناخت و تفسیر قرآن بر اساس این کتاب قیم بررسی شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exegetical Bases and Sources of Tafsir-e Tasnim

نویسنده [English]

  • Ali Islami
چکیده [English]

The eminent exegesis and commentary of the QurÞÁn entitled Tasnim, is the product of the research and compilation of the lectures on the tafsir of the QurÁn by ÀyatullÁh JawÁdi Àmuli. One of the most outstanding features of the Tasnim is the method and order employed with respect to both content and structure. In this commentary, personal preferences, rational and popular vagaries, and the assumptions of various sciences have not been imposed on the QurÁn. The article at hand studies the general principles and sources that inform the proper understanding and exegesis of the QurÁn according to this exceptional book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TasnÐm
  • methodology
  • the principles and rules of exegesis