کلیدواژه‌ها = وحدت شخصی وجود
تبیین وحدت وجود در اندیشه حکیم سهروردی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 69-90

سمیه ضیاء علی نسب پور؛ محمد ملکی؛ میثم زنجیرزن حسینی


برهان صدیقین در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 30-62

حمید پارسانیا