کلیدواژه‌ها = حجیت شهود
تعداد مقالات: 2
1. داروهای روان‌نما و اعتبار معرفتی تجربه‌های عرفانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-27

علی شیروانی


2. آیا عرفان نظری ممکن است؟

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-86

محمد فنایی اشکوری